Centrum 26/31 Považská Bystrica
Po-Pia: 8:00-16:00 Tel. objednávky

Striekaná penová izolácia

Aplikácia

Striekaná izolácia, ktorá sa používa v interiéry aj v exteriéry, ako priamy nástrek striekanej peny s použitím špeciálnych vysokotlakových zariadení.

PUR 10

8-12kg/m3 mäkká otvorená pena určená do interiéru. Steny, stropy, podkrovia, montované stavby, odvetrané fasády a iné. Koeficient tepelnej vodivosti λ≤0,034-0,037W/mK.

PUR 50

50-60 kg/m3 pena určená pre strechy, základy, podlahy a nádrže. Koeficient tepelnej vodivosti λ≤0,022 – 0,020 W/mK.

PUR 30

34-38 kg/m3 tvrdá uzavretá pena do exteriéru aj interiéru. Steny, stropy, podkrovia, podlahy, základy, fasády a iné. Koeficient tepelnej vodivosti λ≤0,022 – 0,020 W/mK.

PUR 10W

7-12 kg/m3 mäkká otvorená pena určená do interiéru. Vstrekovanie a vyplnenie dutín a uzavretých priestorov. Koeficient tepelnej vodivosti λ≤0,035-0,037W/mK.

PUR 40

38-40 kg/m3 tvrdá uzavretá pena do exteriéru aj interiéru. Steny, stropy, podkrovia, podlahy, základy, nádrže a iné. Koeficient tepelnej vodivosti λ≤0,022 – 0,020 W/mK.

PUR 30 a 40 W

PUR 30W a 40W 39-50kg/m3 tvrdá uzavretá pena do exteriéru aj interiéru. Vstrekovanie a vyplnenie dutín a uzavretých priestorov. Koeficient tepelnej vodivosti λ≤0,020-0,025W/mK.

Profizol zateplenie PUR
tabulka PUR

Kde je možná aplikácia?

Striekaná izolácia, ktorá sa používa v interiéry aj v exteriéry, ako priamy nástrek striekanej peny na steny, stropy, podlahy, podkrovia, ploché strechy, základy a nádrže s použitím špeciálnych vysokotlakových zariadení. Striekanú penovú izoláciu je možné aplikovať v interiéri (zateplenie podlahy, steny, stropu a podkrovia) i exteriérové časti stavby (zateplenie strechy a fasády, základy domu a nádrže). V prípade aplikácie na vonkajšie časti je potrebné striekanú penovú izoláciu opatriť ochrannou vrstvou odolnou proti UV žiareniu. Výhodou striekanej penovej izolácie je rýchla tepelná renovácia bez škár – defektov, ako aj možnosť zateplenia starého povrchu podložia bez toho, aby sme boli nútení ho odstraňovať. Striekaná penová izolácia obsahuje speňujúce prvky šetrné k životnému prostrediu, ktoré majú nulový potenciál na ničenie ozónovej vrstvy ODP = 0, alebo sú speňované CO2 vytváraným v reakcii vody obsiahnutej v polyolovej zložke s izokyanátovým komponentom. Nástrekové systémy neobsahujú CFC, HCFC a HFC. Naše striekané izolácie sú v súlade s nariadením (EÚ) č 305/2011, posúdenie vlastností v súlade s európskou normou. Produkty majú označenie CE a bolo vydané vyhlásenia o parametroch.

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R

V roku 2013 vstúpila do platnosti novelizovaná technická norma STN 73 0540:2012 zameraná na tepelnú ochranu budov. Táto norma v náväznosti na smernice Európskej únie, týkajúce sa energetickej hospodárnosti, stanovila nové, podstatne vyššie odporúčané hodnoty tepelného odporu konštrukcií obvodových plášťov budov. Na nové budovy postavené po roku 2015 budú platiť odporúčané hodnoty pre ultranízkoenergetické budovy ako normalizované (požadované) a po roku 2020 budú platiť cieľové odporúčané hodnoty pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie ako normalizované (požadované). Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby.

STRIEKANÁ PENOVÁ IZOLÁCIA

Strechy – Fasády – Haly – Nádrže – Základy – Podkrovia – Terasy – Steny – Bazény – Pivnice – Podlahy

podkrovie steny

PUR 10

Mäkké otvorené peny - Podkrovie a steny

Spoľahlivá tepelná a zvuková izolácia špeciálne prispôsobená špecifickým potrebám pre vnútorné zateplenie.

podlahy a strechy

PUR 30

Stredne tvrdé uzavreté peny - Podkrovie a základy

Inovatívna technológia striekanej penovej izolácii účinne izoluje všetky plochy, ktoré vyžadujú zvýšenú odolnosť voči zaťaženiu.

podlahy a zaklady

PUR 50

Tvrdé uzavreté peny - Strechy a podlahy

Špecializovaná striekaná penová izolácia so zvýšenou pevnosťou a nízkym koeficientom prestupu tepla.

Striekaná izolácia s otvorenou alebo uzavretou štruktúrou buniek?

Obidva izolačné systémy ponúkajú významné výhody oproti bežne používaným izoláciám ako je vata alebo fúkaná celulóza. Penová izolácia zamedzí prieniku vzduchu, vytvorí kompaktnú bariéru, vyplní trhliny, medzery a ťažko dostupné miesta, má nemenné izolačné vlastnosti.  Striekaná penová izolácia s uzavretou štruktúrou buniek mnohonásobne spevní podklad, alebo miesto, kde je aplikovaná. Zabráni prieniku vlhkosti a má vynikajúce izolačné vlastnosti v polovičnej hrúbke oproti iným bežne používaným izoláciám.